Privacybeleid voor Kinderdagverblijf Blub Zegt De Vis By Laura

Ingangsdatum: 24 mei 2024

Kinderdagverblijf Blub Zegt De Vis By Laura, hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met de gegevens die we verzamelen via onze website, specifiek via het inschrijfformulier en het contactformulier.

1. Gegevensverzameling

Inschrijfformulier:
Bij het invullen van ons inschrijfformulier verzamelen we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam van het kind
 • Geboortedatum en geslacht van het kind
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens van de ouders/verzorgers (naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht)
 • Huisarts en nood contactgegevens
 • Informatie over de gewenste plaatsingdagen
 • Eventuele gezondheidsinformatie of speciale behoeften van het kind

Contactformulier:
Bij het invullen van ons contactformulier verzamelen we de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bericht/informatieaanvraag

2. Doel van Gegevensverzameling

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van inschrijvingen en plaatsingen van kinderen in het kinderdagverblijf.
 • Het verstrekken van informatie en beantwoorden van vragen via ons contactformulier.
 • Interne administratie en communicatie met ouders/verzorgers.
 • Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de kinderen.

3. Bewaartermijn van Gegevens

Wij bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wettelijk een langere bewaartermijn is vereist. Gegevens die via het inschrijfformulier zijn verzameld, worden bewaard gedurende de periode dat het kind bij ons is ingeschreven en maximaal twee jaar daarna. Gegevens die via het contactformulier zijn verzameld, worden maximaal één jaar bewaard.

4. Delen van Gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wettelijk verplicht is. In sommige gevallen kan het nodig zijn om gegevens te delen met:

 • Overheidsinstanties of toezichthouders.
 • Gezondheidsinstanties in geval van noodsituaties.

5. Beveiliging van Gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, verlies, of diefstal. Onze website maakt gebruik van SSL-encryptie om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te waarborgen.

6. Uw Rechten

U heeft het recht om:

 • Inzage te krijgen in uw persoonlijke gegevens.
 • Correctie van uw gegevens te vragen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Verwijdering van uw gegevens te verzoeken.
 • De verwerking van uw gegevens te beperken.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • Gegevensoverdraagbaarheid te verzoeken.
Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

7. Contactgegevens

Voor vragen over dit privacybeleid of de verwerking van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen:

8. Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden medegedeeld.

Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Dit privacybeleid is opgesteld om uw privacy te waarborgen en om transparantie te bieden over hoe Kinderdagverblijf Blub Zegt De Vis By Laura met uw persoonlijke gegevens omgaat. Bedankt voor uw vertrouwen in onze dienstverlening.